SOIS – Flipped Class Guru – 24 April 2020

Kode PkM :
Nama Kegiatan : SOIS – Flipped Class Guru
Tanggal : 24 April 2020
Waktu : 09.30 – 12.30 WIB
Dosen :

  • D3529 D3529 – Rudy Tjahyadi – Penerapan tentang Pembelajaran interaktif pada generasi milenial dengan teknologi
  • D0340 D0340 – J. Sudirwan – Flipped Class dan belajar lewat video
  • D3723 D3723 – Ernawaty – Tools untuk pembelajaran interaktif di kelas