Pengenalan Teknologi Informasi – SoCS – 11 November 2021

Kegiatan : Pengenalan Teknologi Informasi – SoCS
Tanggal : 11 November 2021
Waktu : 09.30-15.30 WIB
Dosen & Mhs :

  • D6320 Dwi Nurmelly – Pengenalan Teknologi Informasi
  •  2201849346 – Ilhas Fadhiilrahman
  •  D5939 Nuraini – Pengenalan Database Untuk Pemula
  • D5457 Nyoman Ayu – Pengenalan Elemen Multimedia
  • D4692 Mayliana – Pengenalan Mobile Application dan Manfaat Penggunaannya