FORPRO

Nama: Gunawan Sutjiadi

Kesan & Pesan: Sangat inspiratif dan semangat untuk ditindaklanjuti bersama.

Harapan & Saran: Semoga akan diadakan sesi berikutnya dan kemungkinan akan melibatkan mahasiswa untuk rencana-rencana yang akan disusun.